Baza wiedzy

Historia spłaty kredytu frankowego – dlaczego jest tak ważna i jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia przez bank? 

Prawniczka Joanna Szymanowska | 02.04.2024

zaświadczenie o spłacie kredytu we frankach

Jeśli chcesz unieważnić kredyt frankowy, musisz zgromadzić potrzebne dokumenty. Zdecydowanie nie wystarczy tu sama umowa kredytowa. Sąd powinien znać jeszcze sumę wpłaconych przez kredytobiorcę rat kredytu, dodatkowe opłaty, daty płatności, wysokość kursów stosowanych przy spłatach i wiele innych informacji. Właśnie dlatego zanim uruchomisz postępowanie, musisz wystąpić o jeszcze jeden ważny dowód – zaświadczenie o spłacie kredytu we frankach. 

Dlaczego uzyskanie historii spłaty kredytu CHF to ważny krok przed złożeniem pozwu?

Historia spłaty kredytu frankowego to jeden z dwóch najważniejszych dokumentów w sprawie frankowej (drugim jest umowa kredytowa). Skoro to Tobie zależy na unieważnieniu umowy i odzyskaniu pieniędzy spłaconych na rzecz banku, to na Tobie spoczywa ciężar dowodu w postępowaniu dotyczącym kredytu we frankach.

Musisz wykazać, że bank rzeczywiście regularnie otrzymywał od Ciebie spłaty z tytułu wadliwej umowy, a także udokumentować wysokość tych płatności. Oba te wymogi spełnisz właśnie dzieki uzyskaniu historii spłaty kredytu CHF.

Taki dokument jest więc niczym innym jak potwierdzeniem do tej pory uiszczonych opłat, wraz z ich wysokością, datą spłat, obowiązującym oprocentowaniem i kosztami okołokredytowymi. To właśnie na podstawie wydanego zaświadczenia historii spłaty kredytu będziesz w stanie precyzyjnie sformułować żadania w pozwie. Z kolei sąd będzie mógł zweryfikować, czy kwoty, których się domagasz, są uzasadnione. Można więc powiedzieć, że złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia historii spłaty kredytu to pierwszy krok do pozwania banku.

Co powinno zawierać zaświadczenie o spłacie kredytu we frankach?

Jak już wiesz, historia spłaty rat kredytu zawiera właściwie wszystkie informacje potrzebne do odzyskania pieniędzy z tytułu unieważnienia umowy kredytu frankowego. Powinny więc znaleźć się w niej takie elementy jak:

 • daty i kwoty wypłaconych przez bank transz kredytu – zaświadczenie powinno przy tym uwzględniać zarówno walutę CHF i PLN, a także kurs, według którego następowało przeliczenie;
 • daty i kwoty wpłaconych przez Ciebie rat – także wyrażone zarówno w złotówkach i frankach, z informacją o kursie wymiany walut, a także z podziałem na część kapitałową oraz odsetkową;
 • informacja o innych opłatach powiązanych z kredytem (np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego);
 • informacja o stosowanym oprocentowaniu kredytu – jeśli zmieniało się na przestrzeni lat, trzeba tę informację wyszczególnić wraz z podaniem zakresu dat, w którym dane oprocentowanie było stosowane;
 • saldo aktualnego zadłużenia (kwota pozostała do spłacenia kredytu);
 • dodatkowe istotne informacje dotyczące dokumentów powiązanych z kredytem – np. aneksów i porozumień.

Jak uzyskać zaświadczenie z banku o spłacie kredytu?

Bank wyda zaświadczenie tylko na Twój wniosek. Oczywiście gdy już go otrzyma, doskonale będzie wiedział, co to oznacza i że prawdopodobnie czeka go rozprawa w sądzie. W tym momencie może więc wyjść z propozycją zawarcia ugody frankowej, by zapobiec takiemu scenariuszowi.

Pamiętaj jednak, że nawet jesli taka ugoda wyda Ci się atrakcyjna, to warto uważnie przemyśleć tę decyzję. Nie będzie już od niej odwrotu – przyjmując warunki ugody, zgadzasz się na zrezygnowanie z dochodzenia dalszych roszczeń, co oznacza m.in. zamknięcie drogi do unieważnienia kredytu. Najlepiej więc przed przyjęciem jakiejkolwiek propozycji skonsultuj ją z kancelarią frankową. Doświadczony adwokat sprawdzi, czy na pewno warunki zaproponowane przez bank są dla Ciebie korzystne i pomoże Ci podjąć świadomą decyzję.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia przez bank?

Żadne przepisy nie regulują, jak dokładnie powinien wyglądać wniosek do banku o wydanie zaświadczenia. Z tego powodu w internecie możesz znaleźć wzory wniosku o zaświadczenie, które nieco się od siebie różnią. Na pewno jednak takie pismo musi zawierać kilka konkretnych elmentów.

Pierwsza, podstawowa kwestia, to wyszczególnienie informacji dotyczących Ciebie, banku oraz umowy kredytowej. Oznacza to, że wniosek musi zawierać dane frankowicza, dane banku i dane o umowie kredytowej (m.in. numer kredytu, którego dotyczy wniosek i datę zawarcia umowy).

Oczywiście musisz też wskazać, jakich informacji się domagasz. Jeśli pominiesz niektóre elementy, to trudno oczekiwać, że bank wykaże się nadgorliwością i dostarczy dodatkowe informacje, o które nie prosisz. Właśnie dlatego, składając wniosek do banku o zaświadczenie, upewnij się, że domagasz się wszystkich informacji, których potrzebujesz, by móc następnie wystąpić o unieważnienie kredytu we frankach szwajcarskich.

We wniosku warto też wskazać, w jakiej formie chcesz otrzymać zaświadczenie. A jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie spoządzania wniosku, najlepiej zwróć się po pomoc do doświadczonego prawnika. Profesjonalista, który prowadził już wiele spraw frankowych, będzie dokładnie wiedział, jakie dane należy wyszczególnieć we wniosku o zaświadczenie z banku.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie historii spłat kredytu frankowego?

Wniosek będziesz kierować do banku, który udzielił Ci kredytu, ewentualnie do jego następcy prawnego. Masz przy tym dużą dowolność, jeśli chodzi o formę, w której taki wniosek zostanie złożony. Możesz więc:

 • osobiście stawić się w oddziale banku;
 • wysłać go tradycyjną drogą pocztową na adres banku;
 • za pośrednictwem internetu – drogą mailową lub przy użyciu specjalnego formularza na stronie, jeśli bank zapewnia taką możliwość;
 • telefonicznie.

Choć dowolność jest duża, warto wybrać formę, dzięki której będziesz w stanie precyzyjnie wskazać datę otrzymania takiego wniosku przez bank (np. list polecony z potwierdzeniem doręczenia). Okażę się to przydatne szczególnie, gdy bank będzie spóźniał się z wydaniem zaświadczenia.

Ile czeka się na zaświadczenie o kredycie frankowym?

A skoro już mowa o ewentualnych opóźnieniach, to warto odpowiedzieć na pytanie, ile czasu musisz czekać, by otrzymać zaświadczenie. Nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby bankowi działanie w ściśle określonym czasie. Wiele zależy więc od praktyki w danym banku, ale także od jego obłożenia. Może się zdarzyć, że jednocześnie wiele osób zdecydowało się złożyć wniosek o zaświadczenie i bank nie będzie w stanie szybko rozpatrzyć ich wszystkich.

Przy składaniu wniosku w formie telefonicznej lub osobiście w placówce banku możesz też od razu zapytać, jaki jest przewidywany czas oczekiwania. Być może pracownik placówki będzie w stanie udzielić Ci precyzyjnej odpowiedzi. Niestety w artykule nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy co najwyżej podać średni zakres rozpatrywania spraw o wydanie historii spłaty kredytu we frankach. Zwykle wynosi on 3-4 tygodnie. Jako średnią często przyjmuje się też 30 dni. 

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku, warto na bieżąco śledzić rozwój sytuacji – nie tylko dowiedzieć się o przybliżony czas rozpatrywania złożonego w banku wniosku, ale także aktualizować informacje: sprawdzać, czy wniosek został zarejestrowany, na jakim etapie jest sprawa itd. W ten sposób zmotywujesz bank do działania.

Co zrobić gdy bank nie wystawi zaświadczenia o historii spłaty kredytu frankowego w terminie?

Wprawdzie przepisy nie wskazują konkretnego terminu na wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu CHF. Nie oznacza to jednak, że bank może zmusić cię do czekania na zaświadczenie w nieskończoność.

Przyjmuje się, że kiedy czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia przekroczy 4 tygodnie, dobrze jest upomnieć się w swojej sprawie. W takiej sytuacji warto złożyć do banku reklamację. Zwykle możesz w tym celu skorzystać ze wzorów lub specjalnych formularzy dostępnych na stronie internetowej. W reklamacji do banku powinny znaleźć się Twoje dane, dane banku oraz informację o tym, czego dotyczy reklamacja.

Opisz w niej przede wszystkim, kiedy i w jaki sposób został złożony wniosek o historię spłaty kredytu oraz kiedy bank ten wniosek otrzymał. Stąd właśnie najlepiej o wydanie zaświadczenia o historii spłaty występować w formie, która pozwoli precyzyjnie wskazać datę wpłynięcia takiego wniosku do banku. W reklamacji można też wspomnieć o negatywnych skutkach, jakie wiążą się dla frankowicza z opóźnieniem ze strony banku co do wydania zaświadczenia spłacania kredytu.

Może się też zdarzyć, że bank nie tyle będzie się spóźniał z rozpatrzeniem wniosku, ale w ogóle odmówi Ci uzyskania zaświadczenia o spłacie. Takie sytuacje są stosunkowo rzadkie, co jednak nie oznacza, że w ogóle nie mają miejsca. Najczęściej dochodzi do nich w przypadku frankowiczów, którzy zalegają ze spłatą kredytu. Bank może w ten sposób próbować skłonić ich do uregulowania długu.

Warto jednak wiedzieć, że zaleganie z płatnością rat nie uzasadnia odmowy wydania zaświadczenia. Z drugiej strony trzeba jasno zaznaczyć, że samowolne zaprzestanie spłacania rat nie jest dobrą strategią, gdy zamierzasz uruchomić proces sądowy przeciwko bankowi w sprawie abuzywnego kredytu we frankach. Istnieje wprawdzie możliwość wstrzymania rat kredytu frankowego na czas postępowania, ale wymaga uzyskania zgody sądu w ramach tzw. zabezpieczenia roszczenia.

Ile kosztuje wniosek o historię spłaty kredytu?

Bank nie wydaje kredytobiorcom zaświadczeń zupełnie bezpłatnie. W związku z występowaniem o wydanie historii spłat kredytu CHF trzeba więc ponieść opłatę. Jej wysokość zależy od banku, ale jest stosunkowo niewielka: obecnie w większości przypadków mieści się w przedziale 100-300 złotych.

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie występować o wydanie takiego zaświadczenia, koniecznie upewnij się, że dokonujesz wpłaty na odpowiedni rachunek bankowy. Zwykle banki mają ich kilka i w zależności od rozpatrywanej sprawy inny jest numer konta, na który należy wysłać opłatę. Niektóre banki decydują się też na inną formę – samodzielnie uwzględniają opłatę w rachunku obsługującym kredyt.

Wniosek do banku złożony, dokumenty wydane. Co dalej może zrobić frankowicz? Pozwać bank!

Jeśli masz już najważniejsze dokumenty – zaświadczenie z banku oraz umowę kredytu, w dalszej kolejności należy złożyć pozew. Musisz wykazać w nim, na jakiej podstawie domagasz się unieważnienia kredytu we frankach (a więc powołać się na odpowiednie przepisy, orzeczncitwo i przede wszystkim wskazać konkretne klauzule abuzywne w umowie frankowej).

Ważne będzie również precyzyjne określenie swoich żądań – unieważnienia umowy oraz otrzymania zapłaty od banku. To, ile bank powinien zwrócić Ci pieniędzy, będzie zależeć od tego, jaka kwota kredytu została przez Ciebie do tej pory spłacona – stąd właśnie tak ważne jest zaświadczenie. Obok spłaconego kredytu możesz domagać się także odsetek za opóźnienie w sprawie frankowej.

Prawidłowo złożony pozew doprowadzi do uruchomienia sprawy o unieważnienie kredytu we frankach. Przygotowanie takiego pisma na własną rękę może okazać się jednak dużym wyzwaniem. Zapisy w umowie zwykle będą dla Ciebie niezrozumiałe i prawdopodobnie będziesz mieć trudności ze znalezieniem klauzul abuzywnych oraz wykazaniem, dlaczego naruszają Twoje prawa. Musisz upewnić się również, że pozew spełnia wymogi formalne i że zgłaszasz wszystkie potrzebne dowody. Błędy popełnione na tym etapie mogą Cię dużo kosztować, dlatego w sporze z bankiem warto zdać się na profejsonalną pomoc i skorzystać ze wsparcia kancelarii frankowej.

Zaświadczenie o spłacie kredytu we frankach – podsumowanie

 1. Historia spłaty kredytu frankowego jest kluczowym dokumentem w sprawach sądowych dotyczących unieważnienia umowy kredytowej. Znajdują się w niej wszystkie istotne informacje, takie jak daty i kwoty wypłaconych transz, wpłaconych rat, informacje o opłatach dodatkowych, oprocentowaniu, saldzie zadłużenia oraz innych dokumentach związanych z kredytem.
 2. Aby uzyskać zaświadczenie, należy złożyć wniosek w banku oraz dokonać wymaganej opłaty (zwykle będzie to 100-300 zł). Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe dane o kredytobiorcy, banku, umowie kredytowej oraz dokładne wskazanie informacji, jakich się domagasz oraz formy, w jakiej ma zostać wydane zaświadczenie.
 3. Czas oczekiwania na zaświadczenie zależy od banku i może wynosić średnio 3-4 tygodnie, jednak warto śledzić rozwój sytuacji i reagować na ewentualne opóźnienia, a w razie potrzeby złożyć reklamację.
Jak wystąpić o wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu? 

Aby otrzymać zaświadczenie o spłacie kredytu, należy złożyć wniosek do banku. Możesz zrobić to m.in. pocztowo, telefonicznie, podczas wizyty w banku, a nawet przy użyciu specjalnego formularza na stronie. Aby wniosek został rozpatrzony, konieczne będzie jego opłacenie. Zwykle jest to kwota mieszcząca się w granicach 100-300 złotych. 

Jaki powinien być pierwszy krok do pozwania banku w sprawie frankowej? 

Jeśli wiesz, że Twoja umowa frankowa zawiera niedozwolone postanowienia i istnieje szansa na jej unieważnienie, przed przygotowaniem pozwu musisz jeszcze zadbać o zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Najważniejszymi będzie umowa frankowa oraz zaświadczenie z banku o historii spłaty kredytu. 

Dlaczego frankowicz musi ubiegać się o wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu? 

Unieważniając umowę we frankach albo dokonując jej odfrankowienia, sąd musi wiedzieć, jaką kwotę powinien Ci zwrócić bank. W zaświadczeniu o historii spłaty kredytu CHF wszystkie informacje dotyczące tych kwestii są dokładnie wyszczególnione. Właśnie dlatego to jeden z najważniejszych dokumentów dołączanych do pozwu w sprawie frankowej. 

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się