Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

W Twojej umowie znajduje się zapis dotyczący UNWW? Istnieje duża szansa, że takie postanowienia są nieważne i przysługuje Ci zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!

Czy wiesz, że większość postanowień UNWW jest niezgodna z przepisami? Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego tylko pozornie stanowi idealne rozwiązanie dla konsumentów niedysponujących wymaganym kapitałem. W praktyce jednak korzyść jest jednostronna – zyskuje tylko bank, naruszając przy tym prawa kredytobiorców.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w żaden sposób Cię nie chroni, a jednocześnie nakłada na Ciebie dodatkowe koszty

Jak sytuację prawdopodobnie przedstawił Ci bank: dzięki UNWW zyskuje dodatkową ochronę. Może więc udzielić Ci kredytu nawet, gdy nie dysponujesz wystarczającym wkładem własnym. Spłacasz kolejne raty, płacisz składki na UNWW, a gdyby pojawił się jakikolwiek problem z regulowaniem zobowiązania, bank otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jak to wygląda w praktyce: Ty płacisz składki, a bank jest ubezpieczającym i beneficjentem. Płacisz za jego ochronę, nie czerpiąc z tego tytułu żadnych korzyści, za to ponosząc dodatkowe koszty. Co więcej, jeśli z różnych powodów nie uregulujesz kolejnych rat, bank – owszem – otrzyma od ubezpieczyciela pieniądze. Następnie jednak ubezpieczyciel zgłosi się do Ciebie, żądając zwrotu kwoty, którą wypłacił na rzecz banku.

To daje Ci prawo, by unieważnić UNWW w Twojej umowie. Pamiętaj: musisz zacząć działać, nim Twoje roszczenie się przedawni i bezpowrotnie stracisz pieniądze!

Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego?

Jeśli…

 • Bank obciążał Cię kosztami ubezpieczenia, nie informując, kto korzysta z ochrony;
 • Nie poinformował Cię, że UNWW nie jest obowiązkowe;
 • Nie zapewnił Ci możliwości samodzielnego wyboru ubezpieczyciela;
 • Pozbawiał Cię możliwości indywidualnego kształtowania praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia;
 • Nie dostarczył Ci OWU;
 • Nie informował Cię o dokładnej wysokości kosztów wynikających z UNWW;
 • Obciążał Cię obowiązkiem dalszego pokrywania kosztów składek po spłacie części kredytu objętej ubezpieczeniem;
 • Przedstawił Ci umowę zawierającą niezrozumiałe zapisy;
 • Nie poinformował Cię, że jeśli przestaniesz spłacać kredyt, ubezpieczyciel może zwrócić się do Ciebie z tzw. roszczeniem regresowym;
 • W przypadku kredytów we frankach – uzależniał wysokość składek od samodzielnie ustalanego kursu CHF

…istnieje duża szansa, że Twoja umowa zawiera tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Na tej podstawie możesz domagać się zwrotu pieniędzy zapłaconych z tytułu UNWW.

Większość umów z UNWW zawiera tzw. niedozwolone postanowienia umowne – kształtujące Twoje prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające Twoje interesy.

Postanowienia naruszające prawa konsumentów traktuje się tak, jakby nigdy nie obowiązywały. Tym samym możesz domagać się przywrócenia Twojej sytuacji finansowej do takiego stanu, jak gdyby postanowienia o UNWW nie znalazły się w umowie. Oznacza to zwrot wszystkich do tej pory zapłaconych składek.

UOKiK i sądy stoją po Twojej stronie – masz prawo otrzymać zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!

Prezes UOKiK wskazuje, że choć konstrukcja UNWW teoretycznie jest zgodna z prawem, znaczenie mają jednak konkretne zapisy wprowadzane do umów. A te zwykle naruszają Twoje prawa jako konsumenta. Takiego samego zdania są sądy, które w większości przypadków orzekają na korzyść kredytobiorców, a nie banków. Oznacza to, że masz dużą szansę, że sprawa zakończy się po Twojej myśli.

Choć przepisy stoją po Twojej stronie, banki w większości przypadków nie uznają złożonych reklamacji. Liczą na to, że kredytobiorca w obawie przed postępowaniem w sądzie na tym etapie się podda. Nie warto jednak pozwolić, by strach powstrzymał Cię przed odzyskaniem pieniędzy, do których masz prawo.

To prawda, bank jest potężną instytucją. Ale z pomocą doświadczonego prawnika, który powoła się na odpowiednie przepisy i orzecznictwo, sprawa może zakończyć się po Twojej myśli.

zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

Pomożemy Ci uzyskać zwrot UNWW!

Od lat pomagamy kredytobiorcom walczyć o sprawiedliwość w sprawach przeciwko bankom. Możemy pomóc też Tobie! W ramach naszych usług:

 • Dokładnie przeanalizujemy Twoją umowę i sprawdzimy, czy zawiera klauzule niedozwolone;
 • W Twoim imieniu przygotujemy reklamację do banku;
 • Będziemy prowadzić negocjacje, w celu wypracowania porozumienia poza salą sądową;
 • Zadbamy o przygotowanie odpowiednich pism i zgromadzenie dokumentów potwierdzających Twoje prawa;
 • Zajmiemy się wszystkimi formalnościami;
 • Będziemy Cię reprezentować na drodze sądowej;
 • Dołożymy starań, by jak najszybciej odzyskać należne Ci pieniądze.