Zwrot prowizji bankowej

Udało Ci się spłacić kredyt przed terminem? Należy Ci się zwrot prowizji bankowej!

Wcześniejsza spłata kredytu oznacza, że możesz domagać się proporcjonalnego zwrotu kosztów z nim związanych. Jeszcze kilka lat temu wcale nie oznaczało to jednak żadnych większych korzyści. Wszystko dlatego, że lwią część kredytu zwykle stanowi prowizja. A banki do niedawna utrzymywały, że zapłata wszystkich rat przed terminem nie daje Ci prawa do jej zwrotu.

Stanowisko sądów jest jednoznaczne – przysługuje Ci zwrot prowizji bankowej!

Wbrew twierdzeniom banków, Twoja sytuacja od kilku lat jest jasna. Wszystko ze względu na 2019 rok, w którym to TSUE stanął po stronie kredytobiorców. Uznał, że ze względu na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego przysługuje Ci prawo proporcjonalnego zwrotu wszystkich kosztów kredytowania. W tym także części prowizji. 

Kwota, którą otrzymasz, jest proporcjonalna do czasu spłaty. Jeśli więc uregulujesz zobowiązanie w połowie terminu przewidzianego w umowie, odzyskasz 50% prowizji. Im szybciej więc spłacisz kredyt, tym więcej pieniędzy odzyskasz.

Banki liczą, że nie podejmiesz żadnych działań, ale przepisy są jednoznaczne

Większość kredytobiorców nawet nie zdaje sobie sprawy, że przysługuje im zwrot prowizji. Banki ich o tym nie informują, bo nie leży to w ich interesie.

Co więcej, mimo wyroku wydanego przez TSUE i jednoznacznego stanowiska sądu banki wciąż odmawiają zwrotu prowizji. Powołują się na te same argumenty co wcześniej, licząc na to, że większość konsumentów nie zna swoich praw, orzecznictwa TSUE albo że po prostu nie będzie chciała wdawać się w dalszy spór.

zwrot prowizji bankowej

Sama odmowa ze strony banku nie oznacza, że nie masz prawa do zwrotu prowizji

Jeśli początkowe próby odzyskania należnej Ci prowizji nie poskutkują, możesz podjąć dalsze kroki – skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego lub zdecydować się na drogę sądową. Czasami już samo wezwanie do zapłaty – najlepiej przygotowane przez prawnika – sprawi, że bank dobrowolnie zwróci Ci prowizję, nie chcąc ryzykować przegranej. Jeśli natomiast tak się nie stanie, wciąż pozostaje Ci złożenie pozwu i dochodzenie swoich praw przed sądem.

Pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze!

Większość sporów o zwrot prowizji bankowej kończy się wygraną. Mimo tego wiele osób nie chce samodzielnie walczyć z wielką instytucją finansową, która ma po swojej stronie całe rzesze prawników. Pamiętaj jednak, że wcale nie musisz działać samodzielnie. Zawsze możesz skorzystać z naszej pomocy, a my:

  • dokonamy weryfikacji Twojej sprawy i powiemy Ci, czy masz szansę na zwrot prowizji bankowej,
  • przygotujemy w Twoim imieniu wniosek o zwrot prowizji, a także wezwanie do zapłaty,
  • będziemy Cię reprezentować podczas negocjacji ugodowych z bankiem,
  • jeśli zdecydujesz się na spór przed sądem – przygotujemy pozew i będziemy Cię reprezentować na sali sądowej,
  • wyręczymy Cię we wszystkich formalnościach.