Baza wiedzy

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

Prawniczka Joanna Szymanowska | 30.11.2021

zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego

Zaciągając kredyt, z jednej strony możesz szybko otrzymać dużą kwotę, z drugiej – musisz liczyć się z wysokimi kosztami, jakie poniesiesz z tego tytułu. Mowa tu przede wszystkim o prowizjach, opłatach wstępnych oraz składkach ubezpieczeń. Ale czy wiesz, że jeśli uregulujesz swój dług przed czasem, przysługuje Ci się zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego?

Czym jest kredyt konsumencki?

Ten tekst odnosi się do konkretnego rodzaju kredytu – konsumenckiego. Warto więc wyjaśnić, co kryje się pod tym pojęciem, zanim w ogóle przejdziemy do szczegółowego omawiania kwestii prowizji i jej ewentualnego zwrotu.

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości. Kredytem konsumenckim jest kredyt:

  • w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w innej walucie udzielony osobie fizycznej i nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • niezabezpieczony hipoteką przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości większej niż 255 550 zł.

Wbrew nazwie kredytem konsumenckim będzie przy tym nie tylko kredyt w rozumieniu przepisów prawa bankowego (a więc udzielany przez bank i na konkretny cel). W tę definicje wpasowują się także umowy pożyczki zawierane z firmami pożyczkowymi.

Czy wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego jest możliwa?

Po wstępie do tego artykułu z pewnością znasz już odpowiedź na pytanie z nagłówka. Tak, zdecydowanie masz prawo spłacić kredyt przed czasem.

Trudno mieć wątpliwości w tym zakresie, bo Twoje prawa zostały jasno opisane w Ustawie o kredycie konsumenckim. Po pierwsze, według art. 48. możesz w każdym czasie dokonać spłaty przed terminem określonym w umowie. Co więcej, to od Ciebie zależy, czy będzie ona obejmować cały kredyt, czy też jego część.

Bank może co najwyżej zastrzec konkretną, niewielką prowizję (maksymalnie 1%) za wcześniejszą spłatę. I tutaj przewidziano jednak konkretne wyjątki, które wyłączają mu możliwość skorzystania z tego uprawnienia.

Czy spłata kredytu przed czasem uprawnia Cię także do zwrotu prowizji?

Spłata kredytu przed terminem wiąże się dla banku z konkretnymi obowiązkami. Przede wszystkim sprawia, że koszt kredytu ulega obniżeniu. Następuje to proporcjonalnie – za okres od dnia faktycznej spłaty do ostatecznego terminu przewidzianego w umowie.

Przepis wskazuje przy tym wyraźnie, że nawet jeśli takie koszty poniesiesz jeszcze przed zawarciem umowy, i tak należy Ci się proporcjonalne rozliczenie.

Jeszcze kilka lat temu banki niechętnie zwracały jednak prowizję. Uważały, że obowiązek proporcjonalnego rozliczenia kredytu się do niej nie odnosi. Wszystko dlatego, że prowizja jest jednorazową, stałą opłatą. Jej wysokość nie zależy przy tym od wartości kredytu.

Wiele zmieniło się jednak po wyroku TSUE, który stanął po stronie konsumentów. Uznał, że wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego uprawnia Cię także do odzyskania części prowizji.

Jeśli jednak ktokolwiek miałby jeszcze wątpliwości w tym zakresie, to na tym samym stanowisku stanął UOKiK, a także Rzecznik Finansowy. Ten ostatni interweniował nawet w głośnej sprawie, która ciągnęła się przez kilka lat i skończyła skargą nadzwyczajną w Sądzie Najwyższym.

Ostatecznie SN stanął po stronie konsumentów. Uwzględnił skargę Rzecznika i uznał, że bank musi oddać klientom prowizję.

Ile czasu bank ma na zwrot prowizji?

Bank nie może długo zwlekać ze zwrotem prowizji. Ma na to tylko 14 dni od chwili, w której dokonasz przedterminowej spłaty kredytu. W niektórych bankach taki zwrot następuje zresztą automatycznie, czyli właściwie od razu po tym, gdy dokonasz przedterminowej spłaty.

Jak obliczyć zwrot prowizji z kredytu?

Obliczanie zwrotu prowizji kredytu konsumenckiego odbywa się w oparciu o metodę liniową. Oznacza to, że bank dzieli koszty kredytu przez liczbę dni kalendarzowych obowiązywania umowy. W ten sposób ustala koszt dzienny. Następnie mnoży otrzymany wynik przez liczbę dni, o które dzięki wcześniejszej spłacie został skrócony czas trwania umowy.

To właśnie kwota, której zwrotu możesz się domagać. Jeśli więc chcesz wiedzieć, jaki duży zwrot prowizji bankowej Ci przysługuje, możesz dokonać własnych obliczeń według metody liniowej. Istnieje jednak wygodniejsza alternatywa. Na stronie rządowej znajdziesz kalkulator wcześniejszej spłaty, który zrobi to za Ciebie.

Jak odzyskać prowizję od banku przy wcześniejszej spłacie?

Jak już wiesz, bank w stosunkowo krótkim czasie musi zwrócić Ci prowizję. Nie zawsze jednak faktycznie to zrobi. W takiej sytuacji możesz podjąć konkretne kroki.

Pierwszym z nich będzie złożenie reklamacji do banku lub firmy pożyczkowej. Jej rozpatrzenie będzie mieć miejsce w ciągu 30 dni od momentu otrzymania pisma.

Jeśli przypadek okaże się szczególnie skomplikowany, czas ten może się wydłużyć do 60 dni. W takiej sytuacji bank (firma pożyczkowa) musi jednak wyjaśnić przyczynę opóźnienia i określić przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Zdarza się jednak, że i złożenie reklamacji nie przynosi zamierzonego efektu. W tej sytuacji możesz poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego albo złożyć pozew o wypłatę zaległej prowizji wraz z odsetkami.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyroki wydane na korzyść konsumentów, m.in. wspomniany wyrok TSUE i wyrok SN, masz ogromne szanse, że sprawa zakończy się po Twojej myśli. Właśnie dlatego warto walczyć o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu, nawet gdy kwota, którą możesz uzyskać, jest stosunkowo niewielka.

Postępowanie sądowe wprawdzie wiąże się ze stresem i koniecznością przygotowania odpowiednich pism i dokumentów. Nie musisz jednak przecież zajmować się tym samodzielnie. Możesz skorzystać z pomocy prawnika, który wyręczy Cię na każdym etapie i zatroszczy się o odzyskanie należnych Ci pieniędzy.

Musisz przy tym pamiętać, że czas działa na Twoją niekorzyść. Masz tylko kilka lat, by skutecznie ubiegać się o zwrot prowizji. Termin przedawnienia wynosi bowiem 6 lat.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego – podsumowanie

  1. Masz prawo spłacić zaciągnięty kredyt przed terminem przewidzianym w umowie – tak stanowią przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim.
  2. W takiej sytuacji bank powinien zwrócić Ci proporcjonalnie koszty kredytu – za okres od dnia faktycznej spłaty do ostatecznego terminu przewidzianego w umowie.
  3. Orzeczenia sądów, stanowisko TSUE, Rzecznika Finansowego oraz UOKiK nie pozostawiają wątpliwości – za wcześniejszą spłatę kredytu przysługuje Ci także zwrot prowizji. Bank powinien dokonać jej w ciągu 14 dni od dokonania spłaty.
  4. Jeśli tego nie zrobi, możesz podjąć kolejne kroki: złożyć reklamację, a w dalszej kolejności poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego albo złożyć pozew do sądu.

Skontaktuj się
z nami i rozpocznijmy współpracę

Skontaktuj się