Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych przez Solace sp. z o.o. odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Dz.Urz.UE.L.2016. poz. 119 s.1 z dnia 4 maja 2016 r.

Dane zbierane za pomocą formularza kontaktowego są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania osób korzystających z formularza.

Administratorem danych osobowych zamieszczonych w formularzu kontaktowym jest Solace spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (80-434) Gdańsku, ul. Danusi 2A/1 (KRS: 0000331950, NIP: 5833071601, REGON: 220795153), zwana dalej: „Administratorem”.

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, udzielona w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie przekazane w formularzu kontaktowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie adresu e-mail lub numeru telefonu spowoduje brak możliwości kontaktu i przedstawienia oferty przez Solace sp. z o.o. Podając zarówno numer telefonu kontaktowego, jak i adres e-mail, osoba której dane dotyczą wyraża zgodę na kontakt w obydwu formach.

Dane osobowe będą przetwarzane do 90 dni po przesłaniu formularza kontaktowego, chyba że obowiązek ich dalszego przetwarzania będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub dalsze przetwarzanie będzie konieczne dla dochodzenia roszczeń.

Solace sp. z o.o. nie będzie przekazywać danych osobowych innym odbiorcom, za wyjątkiem swoich współpracowników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu ułatwienia bezpośredniego kontaktu z Państwem, o ile zajdzie taka konieczność. Solace sp. z o.o. nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każda osoba, która skorzystała z formularza kontaktowego ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Solace sp. z o.o. nie będzie podejmowało zautomatyzowanych decyzji na podstawie przekazanych danych osobowych, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Państwa zapytania będą rozpatrywane indywidualnie przez kadrę wykwalifikowanych prawników.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt w formie pisemnej na adres Solace sp. z o.o., telefonicznie pod numerem infolinii 690690680 lub za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@bankhelp.pl.

Kancelaria Prawna Solace regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie.